פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/11/2019 Mannheim [de] הגייה Mannheim 0 הצבעות
23/11/2018 Hoschar [de] הגייה Hoschar 0 הצבעות
24/09/2018 i-Tüpfelchen [de] הגייה i-Tüpfelchen 0 הצבעות
18/09/2018 Papierwarenabteilung [de] הגייה Papierwarenabteilung 0 הצבעות
18/09/2018 Zweierbeziehung [de] הגייה Zweierbeziehung 0 הצבעות
18/09/2018 Spannungsursache [de] הגייה Spannungsursache 0 הצבעות
18/09/2018 Grundgefühl [de] הגייה Grundgefühl 0 הצבעות
18/09/2018 Süßwarenabteilung [de] הגייה Süßwarenabteilung 0 הצבעות
18/09/2018 wegbefördern [de] הגייה wegbefördern 0 הצבעות
18/09/2018 Stelldichein [de] הגייה Stelldichein 0 הצבעות
23/07/2018 Naturschutzsicht [de] הגייה Naturschutzsicht 0 הצבעות
23/07/2018 Blütenpflanzenart [de] הגייה Blütenpflanzenart 0 הצבעות
23/07/2018 Diversitätszentrum [de] הגייה Diversitätszentrum 0 הצבעות
23/07/2018 Kenntniszuwachs [de] הגייה Kenntniszuwachs 0 הצבעות
23/07/2018 Bestandseinbuße [de] הגייה Bestandseinbuße 0 הצבעות
23/07/2018 Feuchtwiesenbewohner [de] הגייה Feuchtwiesenbewohner 0 הצבעות
23/07/2018 Artengefährdung [de] הגייה Artengefährdung 0 הצבעות
23/07/2018 Pilzsoße [de] הגייה Pilzsoße 0 הצבעות
23/07/2018 Suchtmittel [de] הגייה Suchtmittel 0 הצבעות
23/07/2018 Überwinterungsquartier [de] הגייה Überwinterungsquartier 0 הצבעות
23/07/2018 Stahr [de] הגייה Stahr 0 הצבעות
23/07/2018 Dachs [de] הגייה Dachs 1 הצבעות
23/07/2018 Fuchs [de] הגייה Fuchs 0 הצבעות
23/07/2018 Ameise [de] הגייה Ameise 1 הצבעות
23/07/2018 Ameisenhügel [de] הגייה Ameisenhügel 0 הצבעות
23/07/2018 Fuchsbau [de] הגייה Fuchsbau 0 הצבעות
23/07/2018 Baujahr [de] הגייה Baujahr 0 הצבעות
03/04/2018 Fabelwesen [de] הגייה Fabelwesen 0 הצבעות
03/04/2018 Frauenrechtler [de] הגייה Frauenrechtler 0 הצבעות
03/04/2018 Harpyie [de] הגייה Harpyie 0 הצבעות