פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
20/11/2013 Apocalypse Now [en] הגייה Apocalypse Now 10 הצבעות
20/11/2013 Armageddon [en] הגייה Armageddon 4 הצבעות
20/11/2013 sorrow [en] הגייה sorrow 10 הצבעות
20/11/2013 selfie [en] הגייה selfie 14 הצבעות
20/11/2013 showrooming [en] הגייה showrooming 3 הצבעות
20/11/2013 binge-watch [en] הגייה binge-watch 1 הצבעות
20/11/2013 cataclysm [en] הגייה cataclysm 4 הצבעות
20/11/2013 devastation [en] הגייה devastation 4 הצבעות
20/11/2013 catastrophe [en] הגייה catastrophe 13 הצבעות
20/11/2013 annihilation [en] הגייה annihilation 8 הצבעות
20/11/2013 tragedy [en] הגייה tragedy 6 הצבעות
20/11/2013 woe [en] הגייה woe 6 הצבעות
20/11/2013 adversity [en] הגייה adversity 3 הצבעות
20/11/2013 deteriorate [en] הגייה deteriorate 9 הצבעות
20/11/2013 ruination [en] הגייה ruination 3 הצבעות
20/11/2013 washout [en] הגייה washout 2 הצבעות
20/11/2013 disregard [en] הגייה disregard 4 הצבעות
20/11/2013 carelessness [en] הגייה carelessness 2 הצבעות
20/11/2013 neglect [en] הגייה neglect 8 הצבעות
20/11/2013 degeneration [en] הגייה degeneration 4 הצבעות
20/11/2013 blight [en] הגייה blight 4 הצבעות
20/11/2013 fiasco [en] הגייה fiasco 3 הצבעות
20/11/2013 debacle [en] הגייה debacle 4 הצבעות
20/11/2013 disaster [en] הגייה disaster 7 הצבעות
20/11/2013 destructive [en] הגייה destructive 2 הצבעות
20/11/2013 self-inflicted [en] הגייה self-inflicted 2 הצבעות
20/11/2013 unimaginative [en] הגייה unimaginative 4 הצבעות
20/11/2013 unworldly [en] הגייה unworldly 3 הצבעות
20/11/2013 parochial [en] הגייה parochial 3 הצבעות
20/11/2013 sectional [en] הגייה sectional 2 הצבעות