פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/06/2018 퇴임하다 [ko] הגייה 퇴임하다 -1 הצבעות
01/06/2018 달동네 [ko] הגייה 달동네 0 הצבעות
01/06/2018 광역도시 [ko] הגייה 광역도시 0 הצבעות
01/06/2018 군청 [ko] הגייה 군청 0 הצבעות
01/06/2018 투표소 [ko] הגייה 투표소 0 הצבעות
01/06/2018 건설교통부 [ko] הגייה 건설교통부 0 הצבעות
01/06/2018 철거하다 [ko] הגייה 철거하다 0 הצבעות
01/06/2018 출마하다 [ko] הגייה 출마하다 0 הצבעות
01/06/2018 구청장 [ko] הגייה 구청장 0 הצבעות
01/06/2018 지방자치제 [ko] הגייה 지방자치제 0 הצבעות
01/06/2018 농림수산부 [ko] הגייה 농림수산부 0 הצבעות
01/06/2018 문화관광부 [ko] הגייה 문화관광부 0 הצבעות
01/06/2018 해임되다 [ko] הגייה 해임되다 0 הצבעות
01/06/2018 임명하다 [ko] הגייה 임명하다 0 הצבעות
01/06/2018 과외비 [ko] הגייה 과외비 0 הצבעות
01/06/2018 해지하다 [ko] הגייה 해지하다 0 הצבעות
01/06/2018 실례하겠습니다. [ko] הגייה 실례하겠습니다. 0 הצבעות
01/06/2018 활과 화살 [ko] הגייה 활과 화살 0 הצבעות
01/06/2018 면접보다 [ko] הגייה 면접보다 -1 הצבעות
01/06/2018 휠씬 [ko] הגייה 휠씬 0 הצבעות
01/06/2018 체중 감량 [ko] הגייה 체중 감량 0 הצבעות
01/06/2018 뭉뚝하다 [ko] הגייה 뭉뚝하다 0 הצבעות
01/06/2018 지천 [ko] הגייה 지천 0 הצבעות
01/06/2018 조리다 [ko] הגייה 조리다 0 הצבעות
01/06/2018 단축되다 [ko] הגייה 단축되다 0 הצבעות
01/06/2018 계발하다 [ko] הגייה 계발하다 0 הצבעות
01/06/2018 감량 [ko] הגייה 감량 0 הצבעות
01/06/2018 운반하다 [ko] הגייה 운반하다 0 הצבעות
01/06/2018 쇄도하다 [ko] הגייה 쇄도하다 0 הצבעות
31/05/2018 나 한국에서 왔어 [ko] הגייה 나 한국에서 왔어 0 הצבעות