פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
09/05/2017 Bumbershoot [en] הגייה Bumbershoot 0 הצבעות
09/05/2017 Filesand [en] הגייה Filesand 0 הצבעות
14/03/2017 puttering [en] הגייה puttering 1 הצבעות
14/03/2017 plasmablast [en] הגייה plasmablast 0 הצבעות
10/03/2017 skyscrapers [en] הגייה skyscrapers 0 הצבעות
10/03/2017 sharon fruit [en] הגייה sharon fruit 0 הצבעות
10/03/2017 Auctioning [en] הגייה Auctioning 1 הצבעות
10/03/2017 Frosties [en] הגייה Frosties 0 הצבעות
08/03/2017 VDSL [en] הגייה VDSL 0 הצבעות
08/03/2017 post-sync [en] הגייה post-sync 1 הצבעות
08/03/2017 Miranda Hart [en] הגייה Miranda Hart 0 הצבעות
08/03/2017 recolour [en] הגייה recolour 0 הצבעות
08/03/2017 fraternizing [en] הגייה fraternizing 0 הצבעות
21/02/2017 quid pro quo [en] הגייה quid pro quo 1 הצבעות
21/02/2017 [zh] הגייה 百 1 הצבעות
21/02/2017 overall [en] הגייה overall 0 הצבעות
21/02/2017 Morbillivirus [en] הגייה Morbillivirus 0 הצבעות
21/02/2017 emigrate [en] הגייה emigrate 0 הצבעות
21/02/2017 Nannie [en] הגייה Nannie 0 הצבעות
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] הגייה Bikram Choudhury 0 הצבעות
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] הגייה The Shawshank Redemption 0 הצבעות
21/02/2017 turkey [en] הגייה turkey 1 הצבעות
21/02/2017 toning down [en] הגייה toning down 0 הצבעות
21/02/2017 Northern Europe [en] הגייה Northern Europe 0 הצבעות
21/02/2017 saltbush [en] הגייה saltbush 0 הצבעות
21/02/2017 Chugga chugga [en] הגייה Chugga chugga 0 הצבעות
21/02/2017 wavy-haired [en] הגייה wavy-haired 0 הצבעות
21/02/2017 sanitarist [en] הגייה sanitarist 0 הצבעות
21/02/2017 subcontracted [en] הגייה subcontracted 0 הצבעות
20/01/2016 tournament [en] הגייה tournament 0 הצבעות