פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
18/03/2021 hele dagen lang [da] הגייה hele dagen lang 0 הצבעות
18/03/2021 Aldringen [da] הגייה Aldringen 0 הצבעות
18/03/2021 Hastrup [da] הגייה Hastrup 0 הצבעות
18/03/2021 at udrede - udredede - udredet [da] הגייה at udrede - udredede - udredet 0 הצבעות
18/03/2021 Fordækt [da] הגייה Fordækt 0 הצבעות
18/03/2021 hårdheden - hårdheder - hårdhederne [da] הגייה hårdheden - hårdheder - hårdhederne 0 הצבעות
18/03/2021 tillempe [da] הגייה tillempe 0 הצבעות
18/03/2021 Faktoren [da] הגייה Faktoren 0 הצבעות
18/03/2021 lamme [da] הגייה lamme 0 הצבעות
18/03/2021 Stadie [da] הגייה Stadie 0 הצבעות
18/03/2021 Farves [da] הגייה Farves 0 הצבעות
18/03/2021 ansjoser [da] הגייה ansjoser 0 הצבעות
18/03/2021 boardmøde [da] הגייה boardmøde 0 הצבעות
18/03/2021 forventet [da] הגייה forventet 0 הצבעות
18/03/2021 detailhandlen [da] הגייה detailhandlen 0 הצבעות
18/03/2021 oprydning [da] הגייה oprydning 0 הצבעות
18/03/2021 upartisk - upartiske [da] הגייה upartisk - upartiske 0 הצבעות
18/03/2021 træn [da] הגייה træn 0 הצבעות
18/03/2021 græsningsarealer [da] הגייה græsningsarealer 0 הצבעות
18/03/2021 Tøjstativer [da] הגייה Tøjstativer 0 הצבעות
18/03/2021 forhadte [da] הגייה forhadte 0 הצבעות
18/03/2021 akvariet [da] הגייה akvariet 0 הצבעות
18/03/2021 Togstationen [da] הגייה Togstationen 0 הצבעות
18/03/2021 fjeldstue [da] הגייה fjeldstue 0 הצבעות
18/03/2021 Naturreservat [da] הגייה Naturreservat 0 הצבעות
18/03/2021 pryde - prydede - prydet [da] הגייה pryde - prydede - prydet 0 הצבעות
18/03/2021 nødsituationer [da] הגייה nødsituationer 0 הצבעות
18/03/2021 tocifrede [da] הגייה tocifrede 0 הצבעות
18/03/2021 restauratør [da] הגייה restauratør 0 הצבעות
18/03/2021 metadon [da] הגייה metadon 0 הצבעות