פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
14/04/2013 magnesium hydroxide [en] הגייה magnesium hydroxide 2 הצבעות
14/04/2013 detumesce [en] הגייה detumesce 0 הצבעות
14/04/2013 immorally [en] הגייה immorally 0 הצבעות
14/04/2013 reprovingly [en] הגייה reprovingly 0 הצבעות
14/04/2013 patrolman [en] הגייה patrolman 0 הצבעות
12/04/2013 Richard Dafforne [en] הגייה Richard Dafforne 0 הצבעות
12/04/2013 Stephen Monteage [en] הגייה Stephen Monteage 0 הצבעות
12/04/2013 boaster [en] הגייה boaster 0 הצבעות
12/04/2013 FullForms [en] הגייה FullForms 0 הצבעות
12/04/2013 parasitology [en] הגייה parasitology 0 הצבעות
12/04/2013 Stalingrad [en] הגייה Stalingrad 0 הצבעות
12/04/2013 ovipositor [en] הגייה ovipositor 0 הצבעות
12/04/2013 oviposition [en] הגייה oviposition 0 הצבעות
12/04/2013 oviposit [en] הגייה oviposit 0 הצבעות
12/04/2013 James Braid [en] הגייה James Braid 0 הצבעות
12/04/2013 Christopher Knight [en] הגייה Christopher Knight 0 הצבעות
12/04/2013 theocratic [en] הגייה theocratic 1 הצבעות
12/04/2013 eremitic [en] הגייה eremitic 0 הצבעות
12/04/2013 Crippleware [en] הגייה Crippleware 0 הצבעות
12/04/2013 Basil Yamey [en] הגייה Basil Yamey 0 הצבעות
12/04/2013 annie sibonney [en] הגייה annie sibonney 0 הצבעות
11/04/2013 Elise Stern Haas [en] הגייה Elise Stern Haas 0 הצבעות
11/04/2013 ArchiCad [en] הגייה ArchiCad 0 הצבעות
11/04/2013 John Collier [en] הגייה John Collier 0 הצבעות
11/04/2013 minted [en] הגייה minted 1 הצבעות
11/04/2013 lefevere [en] הגייה lefevere 0 הצבעות
11/04/2013 oleosity [en] הגייה oleosity 0 הצבעות
11/04/2013 kistler [en] הגייה kistler 0 הצבעות
11/04/2013 ileal [en] הגייה ileal 0 הצבעות
11/04/2013 sanitary pad [en] הגייה sanitary pad 0 הצבעות