קטגוריה:

balasang

הרשמה להגיות של balasang

 • הגייה Kupit Kupit [cs]
 • הקלט הגייה לmarigrigat marigrigat [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לTaeng Taeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSingpetmo Singpetmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsingpet singpet [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSabongka Sabongka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לragsak ragsak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpatiennak patiennak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpagraeman pagraeman [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לPagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnapusaksak napusaksak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnapintas napintas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnadayag nadayag [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmatulawan matulawan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagrukbabda agrukbabda [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לLiwliwadaka Liwliwadaka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לLiwliwada Liwliwada [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkapatgan kapatgan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לKapatadam Kapatadam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לIlokanaka Ilokanaka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לIlokana Ilokana [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לDayawmo Dayawmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbalasang balasang [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBagnoska Bagnoska [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לap-apalan ap-apalan [ilo] בהמתנה להגייה