קטגוריה:

Bright moon

הרשמה להגיות של Bright moon

 • הגייה akad akad [cs]
 • הגייה Kadi Kadi [de]
 • הגייה aklunem aklunem [ilo]
 • הגייה naslag naslag [nl]
 • הקלט הגייה לUn-unnoyko Un-unnoyko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsilawmo silawmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsilawan silawan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSangsangitko Sangsangitko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSamsam-itek Samsam-itek [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpalasbangem palasbangem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaumagen naumagen [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnasipnget nasipnget [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaraniag naraniag [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnanglipaten nanglipaten [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לNanglaylay Nanglaylay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmayaw-awan mayaw-awan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlubongko lubongko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לipaidam ipaidam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לindengam indengam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לikeddeng ikeddeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdarasen darasen [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdanasem danasem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לayatkon ayatkon [ilo] בהמתנה להגייה