קטגוריה:

fulfulde

הרשמה להגיות של fulfulde

 • הגייה ngu ngu [vi]
 • הגייה ki ki [hu]
 • הגייה awa awa [pap]
 • הגייה ee ee [nl]
 • הגייה lekki lekki [pl]
 • הגייה soppa soppa [sv]
 • הגייה rema rema [es]
 • הגייה Cate Cate [en]
 • הגייה uu uu [ind]
 • הגייה nde nde [gn]
 • הגייה Jalo Jalo [es]
 • הגייה gâh gâh [tr]
 • הגייה catel catel [enm]
 • הגייה ladde ladde [no]
 • הקלט הגייה לAawa Aawa [ff | wo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לaawde aawde [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לawde awde [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לba ɓota ba ɓota [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לba mbabba ba mbabba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לba mbeewa ba mbeewa [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לba ngelooba ba ngelooba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbajjo bajjo [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbamngal bamngal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbamngel bamngel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbamngel ngel bamngel ngel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbecce becce [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɓe ɓe [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɓokki ɓokki [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɓokki ki ɓokki ki [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɓota ɓota [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɓota ba ɓota ba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לcaggal caggal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לcatal catal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לcate ɗe cate ɗe [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לcolɗo colɗo [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗa ɗa [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗaalde ɗaalde [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗakkudi ɗakkudi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗe ɗe [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗe cate ɗe cate [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗiɗi ɗiɗi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לɗo ɗo [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgaɗa gaɗa [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgeño geño [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לhakkunde hakkunde [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לhoore hoore [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjam hiiri jam hiiri [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjam ñalli jam ñalli [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjam waali jam waali [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjam weeti jam weeti [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjam'mbere jam'mbere [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לjeere jeere [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkeeci keeci [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לki ɓokki ki ɓokki [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlaaci laaci [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlaamɗo laamɗo [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlacciri lacciri [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlamɗam lamɗam [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לleɗɗe leɗɗe [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לleydi leydi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לluumo luumo [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbaalu mbaalu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbaalu ngu mbaalu ngu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbabba mbabba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbabba ba mbabba ba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbeewa mbeewa [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbeewa ba mbeewa ba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbortu mbortu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmbortu ngu mbortu ngu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnagge nge nagge nge [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לñale ñale [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לñale nge ñale nge [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לñalli ñalli [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לndema ndema [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לndi ngaari ndi ngaari [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לndi njawdi ndi njawdi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngaari ndi ngaari ndi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngal ngal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngal bamngal ngal bamngal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngal catal ngal catal [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnge nagge nge nagge [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnge ñale nge ñale [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngel ngel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngel bamngel ngel bamngel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngel catel ngel catel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngelooba ngelooba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngelooba ba ngelooba ba [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngu mbaalu ngu mbaalu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngu mbortu ngu mbortu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngu puccu ngu puccu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לñiiƴe ñiiƴe [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnjawdi njawdi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnjawdi ndi njawdi ndi [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnofel nofel [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnofuru nofuru [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpuccu puccu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpuccu ngu puccu ngu [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לreena reena [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לreende reende [ff] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לremde remde [ff] בהמתנה להגייה