קטגוריה:

Hangul

הרשמה להגיות של Hangul

 • הגייה 새 [ko]
 • הגייה 개 [ko]
 • הגייה 가 [ko]
 • הגייה 사 [ko]
 • הגייה 차 [ko]
 • הגייה 배 [ko]
 • הגייה 바 [ko]
 • הגייה 대 [ko]
 • הגייה 다 [ko]
 • הגייה 자 [ko]
 • הגייה 오토바이 오토바이 [ko]
 • הגייה 짜 [ko]
 • הגייה 나 [ko]
 • הגייה 우 [ko]
 • הגייה 아 [ko]
 • הגייה 해 [ko]
 • הגייה 까 [ko]
 • הגייה 걔 [ko]
 • הגייה 얘 [ko]
 • הגייה 애 [ko]
 • הגייה 쟈 [ko]
 • הגייה 야 [ko]
 • הגייה 마 [ko]
 • הגייה 파 [ko]
 • הגייה 하 [ko]
 • הגייה 매 [ko]
 • הגייה 라 [ko]
 • הגייה 내 [ko]
 • הגייה 때 [ko]
 • הגייה 햬 [ko]
 • הגייה 댜 [ko]
 • הגייה 퍠 [ko]
 • הגייה 싸 [ko]
 • הגייה 샤 [ko]
 • הגייה 채 [ko]
 • הגייה 카 [ko]
 • הגייה 랴 [ko]
 • הגייה 재 [ko]
 • הגייה 갸 [ko]
 • הגייה 래 [ko]
 • הגייה 빠 [ko]
 • הגייה 떄 [ko]
 • הגייה 캐 [ko]
 • הגייה 썌 [ko]
 • הגייה 타 [ko]
 • הגייה 냐 [ko]
 • הגייה 섀 [ko]
 • הגייה 태 [ko]
 • הגייה 쟤 [ko]
 • הגייה 챠 [ko]
 • הגייה 챼 [ko]
 • הגייה 뺘 [ko]
 • הגייה 째 [ko]
 • הגייה 턔 [ko]
 • הגייה 불었다 불었다 [ko]
 • הגייה 탸 [ko]
 • הגייה 먜 [ko]
 • הגייה 냬 [ko]
 • הגייה 따 [ko]
 • הגייה 퍄 [ko]
 • הגייה 햐 [ko]
 • הגייה 땨 [ko]
 • הגייה 패 [ko]
 • הגייה 꺄 [ko]
 • הגייה 빼 [ko]
 • הגייה 어두워 어두워 [ko]
 • הגייה 럐 [ko]
 • הגייה 쌔 [ko]
 • הגייה 향해 향해 [ko]
 • הגייה 뺴 [ko]
 • הגייה hangyl hangyl [pl]
 • הגייה 깨 [ko]
 • הגייה 컈 [ko]
 • הגייה 쌰 [ko]
 • הגייה 댸 [ko]
 • הגייה 올라 올라 [ko]
 • הגייה 쨔 [ko]
 • הגייה 캬 [ko]
 • הגייה 먀 [ko]
 • הגייה 뱌 [ko]
 • הגייה 뱨 [ko]
 • הגייה 쨰 [ko]
 • הגייה 꺠 [ko]
 • הגייה 민혁 민혁 [ko]
 • הגייה 떠오르고 떠오르고 [ko]
 • הגייה 있네요 있네요 [ko]