קטגוריה:

household items

הרשמה להגיות של household items

 • הגייה WC WC [fr]
 • הגייה jendela jendela [ms]
 • הגייה meja meja [sv]
 • הגייה langit-langit langit-langit [ind]
 • הגייה dapur dapur [ind]
 • הגייה shower curtain shower curtain [en]
 • הגייה sabun sabun [tr]
 • הגייה lantai lantai [ind]
 • הגייה rumah rumah [ind]
 • הגייה kaca kaca [ind]
 • הגייה odol odol [eu]
 • הגייה Taman Taman [en]
 • הגייה basah basah [ms]
 • הגייה atap atap [ind]
 • הגייה kursi kursi [ind]
 • הגייה halaman halaman [tl]
 • הגייה pintu pintu [ms]
 • הגייה pohon pohon [ind]
 • הגייה sampo sampo [fi]
 • הגייה handuk handuk [ind]
 • הגייה lantai keramik lantai keramik [ind]
 • הגייה ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk]
 • הגייה uap uap [ind]
 • הגייה kamar mandi kamar mandi [ind]
 • הגייה lantai teraso lantai teraso [ind]
 • הגייה karpet karpet [ind]
 • הגייה lantai marmer lantai marmer [ind]
 • הגייה sponsje sponsje [nl]
 • הגייה garasi garasi [ind]
 • הגייה ventilasi ventilasi [ind]
 • הגייה pisau cukur pisau cukur [ind]
 • הגייה ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ [nsk]
 • הגייה سَرَوتا سَرَوتا [ur]
 • הגייה keset keset [ind]
 • הגייה dinding dinding [ind]
 • הגייה cermin cermin [ind]
 • הגייה ruang makan ruang makan [ind]
 • הגייה jamban jamban [ind]
 • הגייה sikat gigi sikat gigi [ind]
 • הגייה ᑲᑕᑈᔅᑦ ᑲᑕᑈᔅᑦ [nsk]
 • הגייה semak semak [ind]
 • הגייה ruang keluarga ruang keluarga [ind]
 • הגייה ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ [nsk]
 • הגייה ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ [nsk]
 • הגייה ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ [nsk]
 • הגייה ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ [nsk]
 • הגייה kloset kloset [ind]
 • הגייה broyeur broyeur [fr]
 • הגייה kebun kebun [ind]
 • הגייה ruang tamu ruang tamu [ind]
 • הגייה kamar tidur kamar tidur [ind]
 • הגייה ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ [nsk]
 • הגייה becek becek [ind]
 • הגייה loteng loteng [ind]
 • הגייה استری استری [ur]
 • הגייה Ritsche Ritsche [sli]
 • הגייה واشنگ مشین واشنگ مشین [ur]
 • הגייה bak mandi bak mandi [ind]
 • הקלט הגייה לᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᒋᐧᒄ ᐊᔅᒋᐧᒄ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᓯᑐᓇᐅᓐ ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒋᒥᓴᐅᓐ ᒋᒥᓴᐅᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᒄ ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᒄ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒪᑐᐛᓇ ᒪᑐᐛᓇ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᑯᓂᑭᓐᒡ ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᓯᒂᐅᓂᔅ ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᐱᒍᐎᔭᓐ ᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᐱᒍᐎᔭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒪᒂᐃᑭᓐ ᒪᒂᐃᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᐱᐳᐅᓐ ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᓯᒂᐅᓐ ᑲᓯᒂᐅᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᒐᐳᔅᒋᐧᒄ ᒥᒐᐳᔅᒋᐧᒄ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᓂᑭᒧᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᓂᑭᒧᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᓂᒂᑭᓐ ᒥᓂᒂᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᐱᓯᒧᓐ ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᐅᑦ ᒥᐅᑦ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᓯᓇᐃᑭᓇᒋᐤ ᑲᓯᓂᑭᓐ ᒥᓯᓇᐃᑭᓇᒋᐤ ᑲᓯᓂᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒥᑦ ᒥᑦ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᒧᐧᑯᑕᑭᓐ ᒧᐧᑯᑕᑭᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᑐᒋᐸᓐ ᐊᑐᒋᐸᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ [nsk] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ [nsk] בהמתנה להגייה