קטגוריה:

irregular verbs

הרשמה להגיות של irregular verbs

 • הגייה been been [en]
 • הגייה put put [en]
 • הגייה felt felt [en]
 • הגייה drink drink [en]
 • הגייה heard heard [en]
 • הגייה read read [en]
 • הגייה wear wear [en]
 • הגייה win win [en]
 • הגייה throw throw [en]
 • הגייה cut cut [en]
 • הגייה made made [en]
 • הגייה swim swim [en]
 • הגייה forget forget [en]
 • הגייה broadcast broadcast [en]
 • הגייה drank drank [en]
 • הגייה understood understood [en]
 • הגייה blow blow [en]
 • הגייה ride ride [en]
 • הגייה forgotten forgotten [en]
 • הגייה catch catch [en]
 • הגייה flew flew [en]
 • הגייה rise rise [en]
 • הגייה given given [en]
 • הגייה eaten eaten [en]
 • הגייה dig dig [en]
 • הגייה stood stood [en]
 • הגייה fought fought [en]
 • הגייה flown flown [en]
 • הגייה lent lent [en]
 • הגייה meant meant [en]
 • הגייה chose chose [en]
 • הגייה spoke spoke [en]
 • הגייה forbidden forbidden [en]
 • הגייה sought sought [en]
 • הגייה frozen frozen [en]
 • הגייה fly fly [en]
 • הגייה drew drew [en]
 • הגייה known known [en]
 • הגייה gone gone [en]
 • הגייה hang hang [en]
 • הגייה misspelt misspelt [en]
 • הגייה forbade forbade [en]
 • הגייה hide hide [en]
 • הגייה broke broke [en]
 • הגייה learnt learnt [en]
 • הגייה grew grew [en]
 • הגייה hid hid [en]
 • הגייה rang rang [en]
 • הגייה dug dug [en]
 • הגייה gotten gotten [en]
 • הגייה cost cost [en]
 • הגייה forgot forgot [en]
 • הגייה fell fell [en]
 • הגייה beaten beaten [en]
 • הגייה shut shut [en]
 • הגייה swam swam [en]
 • הגייה blew blew [en]
 • הגייה fallen fallen [en]
 • הגייה freeze freeze [en]
 • הגייה risen risen [en]
 • הגייה dreamt dreamt [en]
 • הגייה taken taken [en]
 • הגייה chosen chosen [en]
 • הגייה held held [en]
 • הגייה grind grind [en]
 • הגייה swum swum [en]
 • הגייה bid bid [en]
 • הגייה wore wore [en]
 • הגייה blown blown [en]
 • הגייה begun begun [en]
 • הגייה drawn drawn [en]
 • הגייה burst burst [en]
 • הגייה sawed sawed [en]
 • הגייה sung sung [en]
 • הגייה sold sold [en]
 • הגייה dreamed dreamed [en]
 • הגייה kept kept [en]
 • הגייה hung hung [en]
 • הגייה arisen arisen [en]
 • הגייה bred bred [sv]
 • הגייה seen seen [en]
 • הגייה forgive forgive [en]
 • הגייה shook shook [en]
 • הגייה arose arose [en]
 • הגייה spoken spoken [en]
 • הגייה fling fling [en]
 • הגייה ridden ridden [en]
 • הגייה awoke awoke [en]
 • הגייה slept slept [en]
 • הגייה sawn sawn [en]
 • הגייה forgave forgave [en]
 • הגייה flung flung [en]
 • הגייה rung rung [en]
 • הגייה froze froze [en]
 • הגייה shrunk shrunk [en]
 • הגייה struck struck [en]
 • הגייה fled fled [en]
 • הגייה forsook forsook [en]
 • הגייה striven striven [en]
 • הגייה OK'd OK'd [en]