קטגוריה:

irregular verbs

הרשמה להגיות של irregular verbs

 • הגייה been
  been [en]
 • הגייה put
  put [en]
 • הגייה felt
  felt [en]
 • הגייה heard
  heard [en]
 • הגייה read
  read [en]
 • הגייה wear
  wear [en]
 • הגייה throw
  throw [en]
 • הגייה drink
  drink [en]
 • הגייה cut
  cut [en]
 • הגייה swim
  swim [en]
 • הגייה win
  win [en]
 • הגייה forget
  forget [en]
 • הגייה made
  made [en]
 • הגייה ride
  ride [en]
 • הגייה drank
  drank [en]
 • הגייה catch
  catch [en]
 • הגייה blow
  blow [en]
 • הגייה broadcast
  broadcast [en]
 • הגייה forgotten
  forgotten [en]
 • הגייה understood
  understood [en]
 • הגייה eaten
  eaten [en]
 • הגייה flew
  flew [en]
 • הגייה fought
  fought [en]
 • הגייה rise
  rise [en]
 • הגייה chose
  chose [en]
 • הגייה dig
  dig [en]
 • הגייה drew
  drew [en]
 • הגייה known
  known [en]
 • הגייה fly
  fly [en]
 • הגייה given
  given [en]
 • הגייה hide
  hide [en]
 • הגייה gone
  gone [en]
 • הגייה stood
  stood [en]
 • הגייה meant
  meant [en]
 • הגייה grew
  grew [en]
 • הגייה hang
  hang [en]
 • הגייה flown
  flown [en]
 • הגייה sought
  sought [en]
 • הגייה forbidden
  forbidden [en]
 • הגייה lent
  lent [fr]
 • הגייה broke
  broke [en]
 • הגייה hid
  hid [en]
 • הגייה spoke
  spoke [en]
 • הגייה cost
  cost [en]
 • הגייה frozen
  frozen [en]
 • הגייה forgot
  forgot [en]
 • הגייה blew
  blew [en]
 • הגייה rang
  rang [en]
 • הגייה forbade
  forbade [en]
 • הגייה fell
  fell [en]
 • הגייה gotten
  gotten [en]
 • הגייה learnt
  learnt [en]
 • הגייה shut
  shut [en]
 • הגייה risen
  risen [en]
 • הגייה swam
  swam [en]
 • הגייה beaten
  beaten [en]
 • הגייה dug
  dug [en]
 • הגייה misspelt
  misspelt [en]
 • הגייה bid
  bid [en]
 • הגייה burst
  burst [en]
 • הגייה wore
  wore [en]
 • הגייה fallen
  fallen [en]
 • הגייה chosen
  chosen [en]
 • הגייה drawn
  drawn [en]
 • הגייה dreamt
  dreamt [en]
 • הגייה begun
  begun [en]
 • הגייה held
  held [en]
 • הגייה taken
  taken [en]
 • הגייה freeze
  freeze [en]
 • הגייה grind
  grind [en]
 • הגייה swum
  swum [en]
 • הגייה kept
  kept [en]
 • הגייה blown
  blown [en]
 • הגייה sung
  sung [en]
 • הגייה sold
  sold [en]
 • הגייה hung
  hung [en]
 • הגייה dreamed
  dreamed [en]
 • הגייה seen
  seen [en]
 • הגייה forgive
  forgive [en]
 • הגייה arisen
  arisen [en]
 • הגייה sawed
  sawed [en]
 • הגייה slept
  slept [en]
 • הגייה arose
  arose [en]
 • הגייה shook
  shook [en]
 • הגייה ridden
  ridden [en]
 • הגייה spoken
  spoken [en]
 • הגייה awoke
  awoke [en]
 • הגייה bred
  bred [en]
 • הגייה fling
  fling [en]
 • הגייה rung
  rung [en]
 • הגייה struck
  struck [en]
 • הגייה forgave
  forgave [en]
 • הגייה sawn
  sawn [en]
 • הגייה flung
  flung [en]
 • הגייה fled
  fled [en]
 • הגייה froze
  froze [en]
 • הגייה shrunk
  shrunk [en]
 • הגייה forsook
  forsook [en]
 • הגייה awoken
  awoken [en]
 • הגייה striven
  striven [en]