קטגוריה:

Kamatis

הרשמה להגיות של Kamatis

 • הגייה sika sika [fi]
 • הגייה manen manen [nl]
 • הגייה Siak Siak [pag]
 • הגייה kamatis kamatis [tl]
 • הגייה parya parya [tr]
 • הגייה idiay idiay [es]
 • הקלט הגייה לnga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaladaga maladaga [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaluto maluto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmangmangted mangmangted [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnangnangruna nangnangruna [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnapalangguadka napalangguadka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkunan kunan [qu | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsalun-atda salun-atda [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsimmungbat simmungbat [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtarong tarong [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtattao tattao [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לubbing ubbing [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmailaok mailaok [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לAddada Addada [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaimasan kaimasan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkadakuada kadakuada [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkadakay kadakay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לInkay Inkay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לimmisem immisem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לi ngarud i ngarud [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgagayyem gagayyem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdinengdeng dinengdeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdagiti dagiti [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbigbigat bigbigat [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לAgtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagparbeng agparbeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagbasbasa agbasbasa [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לaduda aduda [ilo] בהמתנה להגייה