קטגוריה:

Manang Biday

הרשמה להגיות של Manang Biday

 • הגייה Ammon Ammon [he]
 • הגייה bentana bentana [ceb]
 • הגייה Sabong Sabong [tl]
 • הגייה kutsilyo kutsilyo [tl]
 • הגייה sentimiento sentimiento [es]
 • הגייה Manang Manang [ilo]
 • הגייה diay diay [es]
 • הגייה dimo dimo [es]
 • הקלט הגייה לmakapidot makapidot [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnagmarka nagmarka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaganko naganko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnabordaan nabordaan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnababa nababa [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmatayakon matayakon [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaregregko maregregko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaregreg naregreg [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaipapasmo maipapasmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlansones lansones [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlaeng laeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnagukrad nagukrad [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnamarkaan namarkaan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnangato nangato [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkitaem kitaem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngarud ngarud [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpaniok paniok [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpiduten piduten [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSiasinno Siasinno [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsinampuso sinampuso [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsukdalen sukdalen [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtapno tapno [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgaw-aten gaw-aten [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagalakanto agalakanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לaglabaslabas aglabaslabas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לAlaem Alaem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbalasangak balasangak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbarukongko barukongko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbibinenka bibinenka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBiday Biday [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbunga't bunga't [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לDaytoy Daytoy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לDenggem Denggem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdinak dinak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdipay dipay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לlabaslabasam labaslabasam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לguram guram [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לhardinko hardinko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לikalumbabam ikalumbabam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לikutannanto ikutannanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לilukatmo ilukatmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לinkanto inkanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לisublinanto isublinanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaasian kaasian [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaniak kaniak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkinayawan kinayawan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לabriem abriem [ilo] בהמתנה להגייה