קטגוריה:

Number

הרשמה להגיות של Number

 • הגייה one one [en]
 • הגייה 11 11 [en]
 • הגייה three three [en]
 • הגייה ten ten [en]
 • הגייה rua rua [pt]
 • הגייה один один [ru]
 • הגייה un un [fr]
 • הגייה six six [en]
 • הגייה two two [en]
 • הגייה twenty twenty [en]
 • הגייה nine nine [en]
 • הגייה thousand thousand [en]
 • הגייה два два [ru]
 • הגייה vingt vingt [fr]
 • הגייה five five [en]
 • הגייה um um [pt]
 • הגייה thirty thirty [en]
 • הגייה sex sex [en]
 • הגייה tap tap [en]
 • הגייה four four [en]
 • הגייה une une [fr]
 • הגייה due due [en]
 • הגייה 100 100 [en]
 • הגייה million million [en]
 • הגייה hundred hundred [en]
 • הגייה 13 13 [ru]
 • הגייה четыре четыре [ru]
 • הגייה seis seis [es]
 • הגייה treinta treinta [es]
 • הגייה hai hai [de]
 • הגייה thirteen thirteen [en]
 • הגייה eight eight [en]
 • הגייה uno uno [es]
 • הגייה deux deux [fr]
 • הגייה huit huit [fr]
 • הגייה dez dez [pt]
 • הגייה quinze quinze [fr]
 • הגייה cinq cinq [fr]
 • הגייה sju sju [sv]
 • הגייה 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • הגייה quatre quatre [fr]
 • הגייה zero zero [en]
 • הגייה 30 30 [en]
 • הגייה cinco cinco [es]
 • הגייה seven seven [en]
 • הגייה 14 14 [fr]
 • הגייה 5 5 [en]
 • הגייה twelve twelve [en]
 • הגייה 19 19 [fa]
 • הגייה 20 20 [fr]
 • הגייה vier vier [de]
 • הגייה gros gros [fr]
 • הגייה 12 12 [hy]
 • הגייה trois trois [fr]
 • הגייה zwanzig zwanzig [de]
 • הגייה tre tre [da]
 • הגייה 10 10 [en]
 • הגייה 8 8 [es]
 • הגייה drei drei [de]
 • הגייה cent cent [fr]
 • הגייה 4 4 [en]
 • הגייה 15 15 [ru]
 • הגייה 3 3 [en]
 • הגייה zwei zwei [de]
 • הגייה 六 [zh]
 • הגייה 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • הגייה 7 7 [en]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה onze onze [fr]
 • הגייה 80 80 [tt]
 • הגייה quarenta e sete quarenta e sete [pt]
 • הגייה 四 [zh]
 • הגייה cinque cinque [it]
 • הגייה 18 18 [da]
 • הגייה 五 [wuu]
 • הגייה zehn zehn [de]
 • הגייה zwölf zwölf [de]
 • הגייה fünf fünf [de]
 • הגייה 70 70 [fr]
 • הגייה ninety ninety [en]
 • הגייה 七 [ja]
 • הגייה 16 16 [ru]
 • הגייה elf elf [de]
 • הגייה 6 6 [yue]
 • הגייה 1.000.000 - um milhão 1.000.000 - um milhão [pt]
 • הגייה 10 - dez 10 - dez [pt]
 • הגייה dix dix [fr]
 • הגייה 17 17 [en]
 • הגייה 2016 2016 [es]
 • הגייה 90 90 [fr]
 • הגייה 9 9 [fr]
 • הגייה 50 50 [tt]
 • הגייה sechs sechs [de]
 • הגייה seize seize [fr]
 • הגייה sept sept [fr]
 • הגייה cinquante cinquante [fr]
 • הגייה neuf neuf [fr]
 • הגייה set set [en]
 • הגייה 1990 1990 [fr]
 • הגייה vingt et un vingt et un [fr]