קטגוריה:

Welsh Triads

הרשמה להגיות של Welsh Triads

 • הגייה Arthur Arthur [fr]
 • הגייה Gwenhwyfar Gwenhwyfar [cy]
 • הגייה King Arthur King Arthur [en]
 • הגייה Uther Pendragon Uther Pendragon [en]
 • הגייה Uther Uther [en]
 • הגייה Camlan Camlan [cy]
 • הגייה Esyllt Esyllt [cy]
 • הגייה Peredur Peredur [cy]
 • הגייה Llacheu Llacheu [cy]
 • הגייה Menw Menw [cy]
 • הגייה Pen Rhionydd Pen Rhionydd [cy]
 • הגייה Celliwig Celliwig [cy]
 • הגייה Uthyr Pendragon Uthyr Pendragon [cy]
 • הגייה Gwenhwyvach Gwenhwyvach [cy]
 • הגייה Gelliwic Gelliwic [cy]
 • הגייה Gwalchmei ap Gwyar Gwalchmei ap Gwyar [cy]
 • הגייה Gwythyr Gwythyr [cy]
 • הגייה Gwalchmei Gwalchmei [cy]
 • הגייה Uter Pendragon Uter Pendragon [fr]
 • הגייה Medrawd Medrawd [cy]
 • הגייה Menw fab Teirgwaedd Menw fab Teirgwaedd [cy]
 • הגייה Y Brenin Arthur Y Brenin Arthur [cy]
 • הגייה Gwythyr ap Greidawl Gwythyr ap Greidawl [cy]
 • הגייה Gwrgi Garwlwyd Gwrgi Garwlwyd [cy]
 • הגייה Sir Kay Sir Kay [en]
 • הגייה Goreu fab Custennin Goreu fab Custennin [cy]
 • הגייה Gwynhwyfar Gwynhwyfar [cy]
 • הגייה Llawfrodedd Farchog Llawfrodedd Farchog [cy]
 • הגייה Eliwlod Eliwlod [cy]
 • הגייה Drych fab Cibddar Drych fab Cibddar [cy]
 • הגייה Gwenhwyach Gwenhwyach [cy]
 • הגייה Lanslod Lak Lanslod Lak [cy]
 • הקלט הגייה לBrân Fendigaidd Brân Fendigaidd [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לMedrawd ap Llew Medrawd ap Llew [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לUthr Bendragwn Uthr Bendragwn [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לCei ap Cynyr Cei ap Cynyr [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBendigeidfran fab Llyr Bendigeidfran fab Llyr [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לGwyar Gwyar [cy] בהמתנה להגייה