קטגוריה:

wolof

הרשמה להגיות של wolof

 • הגייה abadan abadan [tr]
 • הגייה afal afal [cy]
 • הגייה ak ak [tr]
 • הגייה al al [es]
 • הגייה bunt bunt [de]
 • הגייה bokk bokk [wo]
 • הקלט הגייה לbóli bóli [is | wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה Bon Bon [fr]
 • הגייה Boole Boole [en]
 • הגייה Bés Bés [wo]
 • הקלט הגייה לbët bët [wo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbàyyi bàyyi [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה bëgg bëgg [wo]
 • הקלט הגייה לbëñ bëñ [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה bëre bëre [wo]
 • הקלט הגייה לbaxal baxal [wo | yua] בהמתנה להגייה
 • הגייה baax baax [wo]
 • הקלט הגייה לbaaxantal baaxantal [wo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbàkk bàkk [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה bañ bañ [wo]
 • הקלט הגייה לbànneex bànneex [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה bataaxal bataaxal [wo]
 • הגייה baat baat [pa]
 • הקלט הגייה לasamaan asamaan [wo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לàtte àtte [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה Ayubés Ayubés [wo]
 • הקלט הגייה לànd ànd [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה baal baal [en]
 • הקלט הגייה לaraam araam [wo] בהמתנה להגייה
 • הגייה Baar Baar [gsw]