פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
08/10/2021 Trine Bramsen [da] הגייה Trine Bramsen 0 הצבעות
08/10/2021 Jens Elbøl [da] הגייה Jens Elbøl 0 הצבעות
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] הגייה miraklet, mirakler, miraklerne 0 הצבעות
08/10/2021 stolt af [da] הגייה stolt af 0 הצבעות
08/10/2021 ondulere [da] הגייה ondulere 0 הצבעות
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] הגייה at sy - syg - syv 0 הצבעות
08/10/2021 Aristoteles [da] הגייה Aristoteles 0 הצבעות
08/10/2021 hæklede [da] הגייה hæklede 0 הצבעות
08/10/2021 sylte [da] הגייה sylte 0 הצבעות
08/10/2021 jeg har hørt [da] הגייה jeg har hørt 0 הצבעות
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] הגייה Per Kragh Møller 0 הצבעות
08/10/2021 teltet [da] הגייה teltet 0 הצבעות
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] הגייה Christian Nørgaard 0 הצבעות
08/10/2021 patina [da] הגייה patina 0 הצבעות
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] הגייה barnefastholdelsesanordningen 0 הצבעות
08/10/2021 ådslet [da] הגייה ådslet 0 הצבעות
08/10/2021 ådsel [da] הגייה ådsel 0 הצבעות
08/10/2021 jeg er ked af det [da] הגייה jeg er ked af det 0 הצבעות
08/10/2021 vogne - vågne [da] הגייה vogne - vågne 0 הצבעות
08/10/2021 Klaptorsk [da] הגייה Klaptorsk 0 הצבעות
08/10/2021 supermarkedet [da] הגייה supermarkedet 0 הצבעות
08/10/2021 midt for [da] הגייה midt for 0 הצבעות
08/10/2021 Jess Stæhr [da] הגייה Jess Stæhr 0 הצבעות
08/10/2021 Povl Dissing [da] הגייה Povl Dissing 0 הצבעות
08/10/2021 ånder [da] הגייה ånder 0 הצבעות
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] הגייה Enhver er sin egen lykkes smed 0 הצבעות
26/09/2021 vi du give mig [da] הגייה vi du give mig 0 הצבעות
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] הגייה Sikke noget møg! 0 הצבעות
26/09/2021 nominativ [da] הגייה nominativ 0 הצבעות
26/09/2021 krumme [da] הגייה krumme 0 הצבעות