פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
21/04/2017 peplo [pt] הגייה peplo 1 הצבעות
29/05/2013 Gatofobia [pt] הגייה Gatofobia על ידי jojobba
29/05/2013 Anatidaefobia [pt] הגייה Anatidaefobia על ידי jojobba
29/05/2013 Antofobia [pt] הגייה Antofobia על ידי jojobba
29/05/2013 anuptafobia [pt] הגייה anuptafobia על ידי jojobba
29/05/2013 Astenofobia [pt] הגייה Astenofobia על ידי jojobba
29/05/2013 ataxofobia [pt] הגייה ataxofobia על ידי missligia
29/05/2013 monofobia [pt] הגייה monofobia על ידי jojobba
29/05/2013 Aela [pt] הגייה Aela על ידי jojobba
28/05/2013 Orion [pt] הגייה Orion על ידי Luna031987
28/05/2013 Alcíbia [pt] הגייה Alcíbia על ידי jojobba
28/05/2013 Amazonomaquia [pt] הגייה Amazonomaquia על ידי jojobba
28/05/2013 Celeno [pt] הגייה Celeno על ידי jojobba
28/05/2013 Guerra Ática [pt] הגייה Guerra Ática על ידי jojobba
28/05/2013 Lampedo [pt] הגייה Lampedo על ידי jojobba
28/05/2013 Marpesia [pt] הגייה Marpesia על ידי jojobba
28/05/2013 Melanipe [pt] הגייה Melanipe על ידי jojobba
28/05/2013 Molpadia [pt] הגייה Molpadia על ידי jojobba
28/05/2013 Otrera [pt] הגייה Otrera על ידי jojobba
28/05/2013 Pantariste [pt] הגייה Pantariste על ידי jojobba
28/05/2013 PentesileiaEpisódio [pt] הגייה PentesileiaEpisódio על ידי jojobba
28/05/2013 tessaliana [pt] הגייה tessaliana על ידי jojobba
28/05/2013 gigantomaquia [pt] הגייה gigantomaquia על ידי jojobba
28/05/2013 Guerra de Troia [pt] הגייה Guerra de Troia על ידי jojobba
28/05/2013 titanomaquia [pt] הגייה titanomaquia על ידי jojobba
28/05/2013 Delfos [pt] הגייה Delfos על ידי jojobba
28/05/2013 Dídima [pt] הגייה Dídima על ידי jojobba
28/05/2013 Dodona [pt] הגייה Dodona על ידי jojobba
28/05/2013 Elêusis [pt] הגייה Elêusis על ידי jojobba
28/05/2013 Rio Estige [pt] הגייה Rio Estige על ידי jojobba