קטגוריה:

Common Words

הרשמה להגיות של Common Words

 • הגייה 我 [zh]
 • הגייה 人 [zh]
 • הגייה 水 [zh]
 • הגייה 葉 [ja]
 • הגייה 你 [yue]
 • הגייה 花 [ja]
 • הגייה 日 [zh]
 • הגייה 六 [zh]
 • הגייה 白 [ja]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה 月 [zh]
 • הגייה 四 [zh]
 • הגייה 是 [zh]
 • הגייה 木 [zh]
 • הגייה 家 [ja]
 • הגייה 左 [ja]
 • הגייה 去 [zh]
 • הגייה 愛 [ja]
 • הגייה 五 [zh]
 • הגייה 船 [ja]
 • הגייה 吃 [zh]
 • הגייה 七 [ja]
 • הגייה 女 [yue]
 • הגייה 林 [nan]
 • הגייה 春 [ja]
 • הגייה 何 [zh]
 • הגייה 私 [ja]
 • הגייה 冷 [zh]
 • הגייה 山 [ja]
 • הגייה 米 [ja]
 • הגייה 石 [ja]
 • הגייה 西 西 [ja]
 • הגייה 車 [yue]
 • הגייה 火 [zh]
 • הגייה 心 [zh]
 • הגייה 大 [yue]
 • הגייה 他 [ja]
 • הגייה 力 [zh]
 • הגייה 年 [cjy]
 • הגייה 酒 [ja]
 • הגייה 行 [zh]
 • הגייה 馬 [ja]
 • הגייה 好 [zh]
 • הגייה 正 [yue]
 • הגייה 高 [zh]
 • הגייה 分 [yue]
 • הגייה 的 [yue]
 • הגייה 小 [zh]
 • הגייה 青 [ja]
 • הגייה 上 [zh]
 • הגייה 有 [zh]
 • הגייה 不 [zh]
 • הגייה 空 [ja]
 • הגייה 本 [zh]
 • הגייה 千 [zh]
 • הגייה 生 [ja]
 • הגייה 前 [yue]
 • הגייה 中 [zh]
 • הגייה 東 [ja]
 • הגייה 北 [ja]
 • הגייה 海 [ja]
 • הגייה 足 [ja]
 • הגייה 魚 [ja]
 • הגייה 右 [zh]
 • הגייה 天 [zh]
 • הגייה 田 [ja]
 • הגייה 手 [ja]
 • הגייה 母 [ja]
 • הגייה 百 [zh]
 • הגייה 請 [nan]
 • הגייה 張 [hak]
 • הגייה 包 [yue]
 • הגייה 下 [zh]
 • הגייה 草 [zh]
 • הגייה 文 [ja]
 • הגייה 王 [ko]
 • הגייה 想 [zh]
 • הגייה 也 [zh]
 • הגייה 能 [ja]
 • הגייה 口 [ja]
 • הגייה 方 [ja]
 • הגייה 夜 [ja]
 • הגייה 角 [zh]
 • הגייה 表 [ja]
 • הגייה 秦 [yue]
 • הגייה 幹 [zh]
 • הגייה 風 [ja]
 • הגייה 老 [yue]
 • הגייה 進 [yue]
 • הגייה 光 [ja]
 • הגייה 服 [ja]
 • הגייה 笑 [zh]
 • הגייה 房 [yue]
 • הגייה 客 [ja]
 • הגייה 見 [ja]
 • הגייה slecht slecht [nl]
 • הגייה 量 [ja]
 • הגייה 打 [zh]
 • הגייה 李 [zh]
 • הגייה 越 [yue]